trešdiena, 2015. gada 29. jūlijs

Jer.10:6

Neviena nav tāda kā Tu, ak, Kungs! Tu esi liels, un liels ir Tavs Vārds ar savu spēku!