trešdiena, 2015. gada 8. jūlijs

5.Moz.11:7

Ar jums es runāju, kuru acis tiešām ir redzējušas visus Tā Kunga lielos darbus, ko Viņš ir darījis.