pirmdiena, 2015. gada 29. jūnijs

Jņ.12:47

Es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt.