trešdiena, 2015. gada 24. jūnijs

Jer.3:14

Atgriezieties, jūs atkritēji bērni, tā saka Tas Kungs, jo jūs esat Mans īpašums, un Es jūs atvedīšu Ciānā.