svētdiena, 2015. gada 3. maijs

Sal.pam.14:31

Kas par grūtdieni apžēlojas, tas godā Dievu.