pirmdiena, 2015. gada 18. maijs

Ps.51:19

Salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.