pirmdiena, 2015. gada 4. maijs

Ps.31:9

Tu manai kājai liki nostāties plašākā vietā.