ceturtdiena, 2015. gada 28. maijs

Ps.23:6

Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.