svētdiena, 2015. gada 24. maijs

Jņ.16:13

Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā.