pirmdiena, 2015. gada 11. maijs

Jes.40:2

Runājiet sirsnīgi ar Jeruzālemi un sakait tai, ka tās ciešanu laiks ir piepildīts, ka tās noziegums salīdzināts.