piektdiena, 2015. gada 15. maijs

Ebr.13:9

Ir labi, ka sirds tiek stiprināta žēlastībā.