trešdiena, 2015. gada 15. aprīlis

Soģu 5:3

Klausieties, ķēniņi, lieciet vērā, lielkungi! Es dziedāšu Tam Kungam, es gribu spēlēt Tam Kungam, Israēla Dievam,