svētdiena, 2015. gada 26. aprīlis

Rom.5:18

Viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību.