ceturtdiena, 2015. gada 16. aprīlis

Raudu dz.1:18

Tas Kungs ir taisns, tomēr es Viņa baušļiem pretojos.