ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis

Ps.40:5

Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz To Kungu.