svētdiena, 2015. gada 5. aprīlis

Jes.43:21

Šī tauta, ko Es esmu Sev izredzējis, lai pauž Manu slavu!