pirmdiena, 2015. gada 13. aprīlis

Fil.2:3

Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi.