trešdiena, 2015. gada 1. aprīlis

Atkl.19:1

Alelujā! Pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam.