piektdiena, 2015. gada 3. aprīlis

1.Moz.24:56

Neaizturiet mani! Tas Kungs manam ceļam ir licis labi izdoties.