svētdiena, 2015. gada 1. marts

Ps.36:6

Kungs, Tava žēlastība sniedzas līdz debesīm un Tava uzticība līdz padebešiem.