svētdiena, 2015. gada 15. marts

Ps.113:3

No saules lēkta līdz tās rietam slavēts lai ir Tā Kunga Vārds!