piektdiena, 2015. gada 20. marts

Kol.2:15

Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām.