svētdiena, 2015. gada 29. marts

Jes.45:12

Es radīju zemi un cilvēkus zemes virsū.