pirmdiena, 2015. gada 16. marts

Jer.7:23

Klausait Manu balsi, tad Es būšu jūsu Dievs, un jūs būsit Mana tauta.