trešdiena, 2015. gada 4. marts

Jēk.5:15

Ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots.