pirmdiena, 2015. gada 9. marts

FIl.3:3

Mēs, kas kalpo Dievam garā, lepojas ar Kristu Jēzu un neuzticas miesai.