piektdiena, 2015. gada 6. marts

5.Moz.10:21

Viņš ir tava slava, un Viņš ir tavs Dievs.