trešdiena, 2015. gada 25. marts

1.Moz.28:17

Un viņam kļuva bail, un tas sacīja: "Cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams, un še ir debesu vārti."