piektdiena, 2015. gada 27. marts

1.Jņ.2:1

Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā - Jēzus Kristus, kas ir taisns.