trešdiena, 2015. gada 4. februāris

Rom.8:1

Tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.