pirmdiena, 2015. gada 2. februāris

Ps.16:8

Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr.