piektdiena, 2015. gada 20. februāris

Ps,148:3-5

Teiciet Viņu, saule un mēness, teiciet Viņu, visas spožās zvaigznes! Teiciet Viņu, jūs debesu debesis un jūs ūdeņi, kas pāri debesīm augšā! Lai tie teic Tā Kunga Vārdu, jo, kad Viņš pavēlēja, tie tapa radīti.