pirmdiena, 2015. gada 23. februāris

Mt.13:16

Svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird.