pirmdiena, 2015. gada 9. februāris

Īj.17:3

Ieliec jel pats pie Sevis ķīlu manis labad, jo kas gan cits kā galvinieks varētu man dot solījumu?