svētdiena, 2015. gada 11. janvāris

Ps.12:2

Palīdzi, ak, Kungs, jo svētie ir zustin zuduši un ticīgo tik maz ir palicis starp cilvēku bērniem!