ceturtdiena, 2015. gada 15. janvāris

Jer.31:38

Redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, kad šo pilsētu uzcels no jauna Tam Kungam.