svētdiena, 2015. gada 4. janvāris

Jer.21:14

Es jūs piemeklēšu pēc jūsu darbu augļiem, tā saka Tas Kungs.