pirmdiena, 2015. gada 26. janvāris

Ap.d.5:29

Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.