svētdiena, 2015. gada 25. janvāris

5.Moz.11:16

Sargaities, ka jūsu sirdsprāts neļaujas pievilties un ka jūs nenovēršaties un nekalpojat citiem dieviem, viņus pielūgdami.