pirmdiena, 2015. gada 19. janvāris

2.Kor.12:9

Viņš ir sacījis: "Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās."