svētdiena, 2015. gada 18. janvāris

1.Tim.6:7-8

Mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim.