trešdiena, 2015. gada 14. janvāris

1.Sam.3:9

Runā, Kungs, jo Tavs kalps klausās!