trešdiena, 2014. gada 24. decembris

Ps.19:8

Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus.