pirmdiena, 2014. gada 29. decembris

Mt.2:11

Tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.