piektdiena, 2014. gada 19. decembris

Mt.1:21

Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem.