svētdiena, 2014. gada 28. decembris

Jēk.1:21

Nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles.