pirmdiena, 2014. gada 15. decembris

Ebr.13:7

Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši; vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai!