pirmdiena, 2014. gada 1. decembris

Ap.d.10:4

Tas viņam atbildēja: "Dievs ir pieminējis tavas lūgšanas un dāvanas."