trešdiena, 2014. gada 17. decembris

2.Tim.1:8

Nekaunies liecināt par mūsu Kungu.