ceturtdiena, 2014. gada 11. decembris

2.Moz.16:11-12

Tas Kungs runāja uz Mozu: "Es esmu dzirdējis Israēla bērnu kurnēšanu. Runā uz tiem un saki: ap vakara laiku jūs ēdīsit gaļu, bet no rīta Es jums došu ēst maizi, lai jūs atzīstat, ka Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs."